Aanvraag EHBO

Organiseert u een evenement waar EHBO bij gewenst is, dan kunt u hier het aanvraagformulier voor ondersteuning op uw evenement downloaden. Op dit formulier staat ook hoe/waar u het formulier in kunt leveren.

  • Voor commerciële activiteiten en activiteiten buiten Ouderkerk aan den IJssel hanteren wij een vast uurtarief per ingezette EHBO'er. Meer informatie over de tarieven ontvangt u na het verzenden van het formulier.
  • Na indienen van de aanvraag kan er contact met u opgenomen worden om eerst de inzet te bespreken en aanwezigheid van benodigde voorzieningen door te nemen.
  • Het leveren van EHBO-ondersteuning op evenementen is voor onze vereniging bijzaak. Dit houdt in dat wij slechts een beperkt aantal vrijwilligers/materiaal ter beschikking hebben. Het indienen van een aanvraag geeft niet direct garantie dat onze vrijwilligers komen ondersteunen op uw evenement.
  • Het aanvraagformulier dient minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn. Niet tijdig verstuurde aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

LET OP!

De vraag naar ondersteuning bij allerlei activiteiten en evenementen stijgt enorm. Helaas is het voor ons onmogelijk om bij alle activiteiten en evenementen waar wij aanvragen voor ontvangen ondersteuning te leveren.

Wij kunnen daarom geen aanvragen van verenigingen voor activiteiten zoals wedstrijden, toernooien, uitvoeringen en demonstraties meer in behandeling nemen. Wel kunnen en willen we faciliteren in het opleiden van leden van uw vereniging tot gecertificeerde EHBO-ers. Tevens willen we voor verenigingen -waar leden van de betreffende vereniging ook lid bij onze vereniging zijn- faciliteren in het gebruik van ons EHBO-materiaal.